БЪЛГАРСКА НСВОК - КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
BULGARIAN EQAS - CLINICAL LABORATORY
 
 
 
 
 
Уважаеми колеги,
16 Май 2018 - Изпратени са сертификатите за програма "Клинична химия - 44 цикъл" и сертификатите за първите проби на двукратно провежданите програми.
29 Май 2018 - Публикувани са протоколите за програми "Клинична химия - 45 цикъл", първа проба.
От организаторите