БЪЛГАРСКА НСВОК - КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
BULGARIAN EQAS - CLINICAL LABORATORY
 
 
 
 
 
Уважаеми колеги,
10 Септември 2018 - Изпратени са контролните материали за вторите проби на 2018г., "Клинична химия 46 цикъл" и за програмите провеждани съвместно с Instand.
От организаторите