БЪЛГАРСКА НСВОК - КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
BULGARIAN EQAS - CLINICAL LABORATORY
 
 
 
 
 
Уважаеми колеги,
10 Септември 2018 - Изпратени са контролните материали за вторите проби на 2018г., "Клинична химия 46 цикъл" и за програмите провеждани съвместно с Instand.
25 Септември 2018 - Публикувани са протоколите с оценки за програма "Клинична химия 45 цикъл" - пета проба.
28 Септември 2018 - Публикувани са протоколите с оценки за програма "Хематология" - втора проба.
3 Октомври 2018 - Публикувани са протоколите с оценки за програми "Кръвосъсирване" и "Кръвногазов анализ" - втора проба.
9 Октомври 2018 - Публикувани са протоколите с оценки за програми "Сърдечни маркери" и "Качествено химично изследване на урина" - втора проба.
От организаторите