БЪЛГАРСКА НСВОК - КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
BULGARIAN EQAS - CLINICAL LABORATORY
 
 
 
 
 
Уважаеми колеги,
20 Юли 2018 - Публикувани са протоколите за програма "Клинична химия - 45 цикъл", трета проба.
От организаторите